Utbildning: Asbest, mögel och damm

Utbildning enligt föreskriften om Asbest AFS 2006:1, samt påbyggnadsutbildning i mögel och damm. 

Kursen genomförs enligt AFS 2006:1, riskbedömning och praktisk hantering av asbest, med påbyggnadsutbildning i mögel och damm.

Mål

Skapa förutsättningar för säkert arbete med asbest, mögel och damm.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som hanterar eller på annat sätt kommer i beröring med asbest eller asbesthaltigt material.

Syfte

Deltagare ska få kunskaper i asbestens hälsoeffekter, skyddsåtgärder och övriga åtgärder som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert (obs: ej rivning av asbest), samt kännedom om risker och åtgärder vid hantering av damm och mögel. 

Kursinnehåll

  • Aktuella föreskrifter
  • Grundläggande om ämnena asbest, mögel och damm (tyngdpunkt på asbest)
  • Hälsorisker
  • Riskbedömning, kontrollmetoder och avfallshantering
  • Arbetsmetoder och utrustning
  • Nödfallsåtgärder
  • Medicinska kontroller

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Digitalt Klassrum

tor 17 sep Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar
tor 05 nov Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?