Bokningsvillkor Utbildning

Följande avbokningsregler tillämpas vid återbud:

– Fri avbokning senast 14 dagar före kursstart.

– Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

– Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart.

Inställd kurs:

– Vi förbehåller oss rätten att vid för få deltagare ställa in kurstillfället. Skulle detta ske förbinder vi oss att meddela er senast 14 dagar innan det planerade kurstillfället.

– Vi förbehåller oss rätten att i de fall utbildaren blir sjuk, med kort varsel ställa in kurstillfället. Vi svarar inte för hos deltagaren uppkomna kostnader vid inställande av kurs.

Inställd utbildning:

– Vi förbehåller oss rätten att vid för få deltagare ställa in kurstillfället. Skulle detta ske förbinder vi oss att meddela er senast 14 arbetsdagar innan det planerade utbildningstillfället.

– Vi förbehåller oss rätten att i de fall handledaren akut insjuknar, med kort varsel ställa in kurstillfället. Vi svarar inte för hos deltagaren uppkomna kostnader vid inställande av utbildning.

Varmt välkommen till utbildning!

Johan Larsson, Utbildningschef