Utbildning: Brandskyddsansvarig

Utbildningen vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

Kursen består av teoretiska moment.

Mål

Att med ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete minimera risken för brand.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

Syfte

Att ge kunskaper om det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga, samt även om hur brandskyddet kan organiseras utifrån de lagkrav som ställs. Deltagaren får grundläggande kunskaper om planering, dokumentation och uppföljning av sitt brandskydd.

Kursinnehåll

  • Konsekvenser av brand
  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
  • Lagar och myndighetskrav
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandtekniska installationer
  • Släckutrustning
  • Handlingsplan och rutiner
  • Underhålls- och kontrollsystem
  • Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten

Förhandskrav

Kurslängd

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

ons 22 apr Stockholm
09:00 - 16:00
Få platser kvar
tis 28 apr Katrineholm
08:00 - 16:00
Få platser kvar
tor 07 maj Luleå
08:00 - 16:00
Platser kvar
mån 11 maj Linköping
08:00 - 16:00
Platser kvar
tor 14 maj Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 19 maj Örebro
08:00 - 16:00
Få platser kvar
fre 05 jun Göteborg
08:00 - 16:00
Få platser kvar
tis 09 jun Helsingborg
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 17 jun Västerås
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 29 sep Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar