E-Truck – Truckutbildning

Prestos truckutbildningar anpassas efter era behov och typer av truckar på arbetsplatsen. Utbildningarna genomförs enligt Truckläroplanens (TLP) riktlinjer.

Utbildningen är indelad i olika delar (A, B, C) beroende på vilka olika trucktyper föraren kommer att använda. Utbildningens innehåll och längd är anpassad efter trucktypernas användningsområde och svårighet att hantera. Det är därför av stor vikt att klargöra vilken trucktyp som används innan utbildningsdel väljs. När du bokat webbutbildningen skickas ett mail ut till dig med inloggningsuppgifter till utbildningsportalen där utbildningen genomförs.

Mål

Målet med truckförarutbildningarna är att minska antalet truckolyckor, samt främja en effektiv produktion med olika typer av truckar. Kurserna ger kunskaper och färdigheter för säkert arbete med respektive trucktyp.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla förare av truck.

Förhandskrav

Minst 18 år gammal, i övrigt inga förkunskapskrav.

Kursinnehåll

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion, arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material och godshantering
 • Ergonomi
 • Daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods
 • Praktisk truckkörning
 • Utbildningen genomförs enligt Truckläroplanens (TLP) riktlinjer.

Tidsåtgång

Varierar beroende på trucktyp.

Utförande och omfattning

Tillfälle 1:

 • Webbutbildning 6-8 timmar (teoretisk/digital utbildning, ej lärarledd).

Mellan tillfälle 1 och 2 gör deltagarna självstudier.

Tillfälle 2:

 • Körövningar
 • Genomgång av övningsuppgifter
 • Skriftligt prov
 • Praktisk uppkörning

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.