Utbildning: EBR Kabelförläggning

Personer som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig utbildning. Den här utbildningen ger kunskaper om regler, metoder och arbetssätt för arbete med kabelförläggning.

Kursen utgår från publikationen EBR (Elbyggnadsrationalisering) Krav vid kabelförläggning (KJ 41).

Mål

Skapa förutsättningar för säkert arbete vid kabelförläggning och samförläggning av kablar upp till 145kV.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska utföra eller förändra kablar i koncessionspliktigt (Särskild verksamhetstyp). Detta för att bl.a. uppfylla kompetenskrav enligt ellagen.

Kursen riktar sig till dig som hanterar, schaktar eller planerar kabelförläggning. Kursen är framtagen enligt Krav 05:17 (Energiföretagen Sverige AB)

Syfte

Deltagaren ska kunna planera, beställa och genomföra kabelförläggning av elnät.

Kursinnehåll

  • Beställarens roll
  • Kraftkablar
  • Tillståndsansökningar
  • Kabelförläggning
  • Samförläggning
  • Kontroll och märkning
  • Samspel med anslutande nät

Tidsåtgång

Kursen omfattar en dag.

Förhandskrav

 Inga förkunskapskrav.

Deltagare

Antal deltagare per kurstillfälle: 15 st.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Digitalt klassrum

Öppna kurstillfällen

tis 22 sep Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 10 nov Stockholm
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 15 dec Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar