E-learning: Grundutbildning Brandskydd

elearningE-learning:

Grundutbildning brandskydd

Med Presto eLearning kan både små och stora företag enkelt utbilda sina anställda ibrandskydd. Presto E-learning är en digital
utbildning som genomförs på valfri dator.


Grundläggande brandskyddsutbildning

Följderna och konsekvenserna vid ett tillbud återspeglas ofta av den kunskap de drabbade besitter, välutbildad personal skapar möjligheter för en positiv utgång. Utbildningen går igenom teorin med hjälp av berättarröst, videoexempel, animationer och pedagogiska instruktioner.

Utbildningen tar upp följande ämnen:

  • Brandteori
  • Rökspridning
  • Risker vid brand och brandens skadeverkningar
  • Brandförebyggande och brandbegränsade åtgärder
  • Utrymning
  • Systematiskt brandskyddsarbete

När utbildningen genomförts finns en provdel som säkerställer deltagande och kunskapsnivå.


PC, Mac och läsplattor

Utbildningarna fungerar på alla moderna datorer oavsett om det är en PC, Mac eller läsplatta (exempelvis iPad). Det krävs ingen installation och administrationen är minimal.       Allt som krävs är en internetanslutning!

Vi kan även erbjuda speciallösningar för företag som exempelvis inte har internetanslutning eller på andra sätt vill göra specialanpassningar av sitt utbildningsmaterial.


Översikt

Som ansvarig för ditt företag kan du enkelt logga in och se när dina anställda senast genomförde och klarade en brandutbildning.


Användning

Efter beställning tilldelas företaget en unik kod. Den anställde får sedan gå in på eLearning och skapa ett konto (om denne inte redan har det), välja utbildningen som ska genomföras, fylla i koden och sedan genomföra utbildningen!


SYSTEMKRAV
En dator med en webbläsare är vad du behöver för att använda Presto e-Learning, vi rekommenderar att åtminstone Internet Explorer version 8 används för bästa funktionalitet. En läsplatta typ iPad kan också användas för utbildningen.