Utbildning: ESA 17 instruerad

Personer som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller i närheten av en elektrisk anläggning behöver ha kunskap om de risker som kan förekomma. Den här utbildningen ersätter tidigare ESA tillträde.

Kursen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete på eller i närheten av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar.

Mål

Undvika olyckor och personskador vid arbete i eller i närheten av elanläggning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska utföra instruerat arbete där det kan finnas en elektrisk risk. Kursen riktar sig tex till de som utför schakt, målar, städar, kör kranbil mm.

Syfte

Deltagaren ska förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och vara medveten om vilka risker som finns samt kunna vidta nödvändiga åtgärder för säkert arbete.

Kursinnehåll

  • Arbete utan spänning
  • Arbete med spänning
  • Arbete nära spänning
  • Arbete på parallella ledningar

Tidsåtgång

Kursen omfattar en dag.

Förhandskrav

 Inga förkunskapskrav.

Deltagare

Antal deltagare per kurstillfälle: 15 st.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Digitalt Klassrum

Öppna kurstillfällen

mån 21 sep Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar
mån 09 nov Stockholm
08:00 - 16:00
Få platser kvar
mån 14 dec Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar