Utbildning: Brandfarliga varor föreståndare

Utbildningen vänder sig till den som är, eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor.

 Föreståndare för brandfarliga varor behöver kompetens med hänsyn till verksamhetens omfattning och ämnenas egenskaper. Den här utbildningen anpassas efter specifika förutsättningar inom respektive verksamhet som hanterar brandfarliga varor.

Kursen genomförs enligt norm SBF 2014:1 och innehållet anpassas efter föreståndarkategori, nivå 1-5.

Mål

Att undvika brand och övriga olyckor i samband med hantering av brandfarlig vara.

Målgrupp

Den som ansvarar för hantering av brandfarlig vara över tillståndspliktig mängd.

Syfte

Att ge deltagaren kunskaper att verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarlig vara.

Kursinnehåll

  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Föreståndarskapets innebörd
  • Tillämpliga lagar och föreskrifter
  • Riskhantering och klassningsplaner
  • Tillståndsprocessen
  • Beredskap vid olyckor

Förhandskrav

Kurslängd

Kurslängd varierar beroende på föreståndarkategori (1-5 dagar).

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Digitalt Klassrum

tis 25 aug Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Få platser kvar
ons 23 sep Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Få platser kvar
tor 22 okt Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar
mån 16 nov Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar
fre 11 dec Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar

Öppna kurstillfällen

tor 01 okt Stockholm
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 07 okt Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 21 okt Luleå
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 28 okt Göteborg
08:00 - 16:00
Platser kvar
mån 07 dec Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar