Grundkurs Servicetekniker

Kursen omfattas av baskunskaper i service och utrymningssäkerhet och kräver förkunskaper


Målgrupp

Kursen vänder sig till alla anställda i företag som är medlemmar i SVEBRA.


Förkunskaper

Kursdeltagaren ska ha jobbat i minst 3 månader med att vara ute på kundbesök tillsammans med en erfaren brandservicetekniker för att få förståelse för kursinnehållet.


Kursinnehåll

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

  • Introduktion i lagar och regler
  • Grundläggande brandkunskap
  • Brandsläckare, grundkunskap
  • Brandsläckare SS3656, underhåll, omladdning och verkstadsgenomgång samt praktik
  • Brandpost SS-EN 671-3, kontroll och tryckprovning samt praktik
  • Brandskydd, val och placering, andra brandredskapskontroller samt grundläggande utrymningskunskap
  • Examination, praktisk och teoretisk

Övrigt

Vid godkänt provresultat erhålles ett ID-kort utfärdat av SVEBRA. Kurscertifieringen är giltig i 5 (fem) år.


 

Öppna kurstillfällen

Finns det inga öppna kurstillfällen ovan? Eller passar ingen av tiderna dig? Gör en bokningsförfrågan nedan!