Utbildning: Grundläggande Brandskydd

Denna utbildning ger grundläggande brandskyddskunskap samt kunskaper och övning i hur en handbrandsläckare används.

Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Mål

Att bränder ska förebyggas, att skador på liv och egendom undvikas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla människor och anpassas till deltagarnas specifika riskmiljöer på respektive företag/arbetsplats.

Syfte

Att ge deltagaren kunskaper som krävs för att kunna vara en del i det förebyggande brandskyddsarbetet samt beredskap att hantera en brand som uppstår.

Kursinnehåll

  • Brandkunskap – allmänt om brandorsaker och brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd – regler och rutiner för att minska risken för brand
  • Åtgärder vid brand – intern organisation på er arbetsplats
  • Utrymningssäkerhet
  • Släckutrustning, dess funktion och handhavande
  • Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt.

Kurslängd

Kursen omfattar 3 timmar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Öppna kurstillfällen

tor 27 aug Umeå
09:00 - 12:00
Platser kvar
tis 01 sep Malmö
09:00 - 12:00
Platser kvar
tor 17 sep Helsingborg
09:00 - 12:00
Platser kvar
tis 06 okt Malmö
09:00 - 12:00
Platser kvar
tis 20 okt Kristianstad
09:00 - 12:00
Platser kvar
mån 09 nov Hörby
09:00 - 12:00
Platser kvar
tor 12 nov Malmö
09:00 - 12:00
Platser kvar
tis 17 nov Helsingborg
09:00 - 12:00
Platser kvar
tis 08 dec Malmö
09:00 - 12:00
Platser kvar