Utbildning: Travers

En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av en kranbrygga som vilar på fasta balkar. Kranen förflyttas i sidled längs balkarna. Människor, maskiner och last kan ta skada vid felaktig hantering av en travers.

Utbildningen är indelad i olika delar (A, B, C, D) beroende på vilka olika trucktyper föraren kommer att använda. Utbildningens innehåll och längd är anpassad efter trucktypernas användningsområde och svårighet att hantera. Det är därför av stor vikt att klargöra vilken trucktyp som används innan utbildningsdel väljs.

Mål

Undvika olyckor och personskador i samband med normalt förekommande traversarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som använder travers i arbetet.

Syfte

Denna utbildning ska ge deltagaren förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers och utföra normalt förekommande arbeten med traversen.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Besiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll
  • Material och godshantering
  • Manöverpanel och symboler
  • Praktisk övningskörning

Kurslängd

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

Traversutbildning 1 dag

Saknas öppna kurstillfällen?

Traversutbildning 2 dag

Saknas öppna kurstillfällen?