Brandfarliga Arbeten-utbildning

Utbildning i Brandfarliga Arbeten för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier. Utbildningen följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Deltagande på utbildning och godkänt certifieringstest ger ett certifikat med giltighetstid i fem år.

Mål

Brand ska inte uppstå i samband med att arbeten som medför uppvärmning utförs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid arbeten i brandfarliga miljöer.

Syfte

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter arbeten i brandfarliga miljöer. 

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Länkar

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen Brandfarlig Arbeten

tor 16 apr Umeå
08:00 - 16:00
Få platser kvar
tor 23 apr Örebro
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 28 apr Skellefteå
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 28 apr Malmö
08:00 - 16:00
Få platser kvar
tor 07 maj Falun
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 12 maj Stockholm
08:00 - 16:00
Få platser kvar
ons 13 maj Umeå
08:00 - 16:00
Platser kvar
tor 14 maj Göteborg
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 20 maj Västerås
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 26 maj Luleå
08:00 - 16:00
Platser kvar
fre 29 maj Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 03 jun Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar
tor 11 jun Helsingborg
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 23 sep Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar