Brandfarliga Arbeten-utbildning

Utbildning i Brandfarliga Arbeten för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier. Utbildningen följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Deltagande på utbildning och godkänt certifieringstest ger ett certifikat med giltighetstid i fem år.

Mål

Brand ska inte uppstå i samband med att arbeten som medför uppvärmning utförs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid arbeten i brandfarliga miljöer.

Syfte

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter arbeten i brandfarliga miljöer. 

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Länkar

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.
SVEBRAs riktlinjer gällande Brandfarliga arbeten på distans kan du läsa här.


Digitalt Klassrum

Öppna kurstillfällen

mån 07 sep Örnsköldsvik
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 22 sep Stockholm
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 23 sep Linköping
08:00 - 16:00
Platser kvar
mån 05 okt Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 14 okt Göteborg
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 21 okt Stockholm
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 21 okt Linköping
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 27 okt Umeå
08:00 - 16:00
Platser kvar
mån 02 nov Malmö
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 03 nov Örnsköldsvik
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 11 nov Stockholm
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 18 nov Linköping
08:00 - 16:00
Platser kvar
tor 19 nov Luleå
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 02 dec Göteborg
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 09 dec Stockholm
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 16 dec Linköping
08:00 - 16:00
Platser kvar