YKB – Yrkesförarkompetensbevis fortbildning – Delkurs 4

Alla förare som framför fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis (YKB). Utbildningen är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er. Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik.

Den 23 maj börjar nya regler gälla som påverkar fortbildningen i Yrkesförarkompetens. Presto har f. o. m. 23 maj infört de ändringar som krävs och fortbildningen är anpassad efter de nya reglerna och i enlighet med den nationella överenskommelsen*. Vi ger dig som förare fördjupade och uppdaterade kunskaper där tyngdpunkten ligger på miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
De nya reglerna medför ett nytt obligatoriskt ämnesområde som heter 1.3a Riskmedvetenhet. Vi vill understryka att Transportstyrelsens tolkning innebär att den som genomgått en delkurs om trafiksäkerhet innan den 23 maj 2020 inte behöver genomgå en ny delkurs som omfattar ämnesområde 1.3a Riskmedvetenhet

*Dk1:1.2 och 1.3, Dk2: 1.4, Dk3: 2.1, Dk4: 3.3 och 3.4, Dk5: 3.1, 3.5 och 1.3a
*Tolkning av övergångsregel nummer 2 i förordningen om (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Tillfälligt undantag

Den 4 juni 2020 träder en ny EU-förordning i kraft. Förordningen innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020 förlängs med sju månader.
Läs mer här.

Kursinnehåll

Delkurs 4: Ergonomi och Hälsa

Mål som undervisas i:
3.3 Ergonomi
3.4 Fysisk och psykisk förmåga

Alla delkurser:

Förhandskrav

C- eller D-behörighet. Grundutbildning inom YKB alternativt en C- eller D-behörighet utfärdad innan lagen om YKB trädde i kraft (2008-09-10 för D-behörighet och 2009-09-10 för C-behörighet).

Tidsåtgång

Totalt 35 timmar, fördelat på fem olika delkurser om vardera 7 timmar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

sön 06 sep Malmö
08:00 - 17:00
Få platser kvar
tis 15 sep Stockholm
08:00 - 17:00
Platser kvar
tor 17 sep Luleå
08:00 - 17:00
Platser kvar
lör 26 sep Hörby
08:00 - 17:00
Få platser kvar
lör 10 okt Malmö
08:00 - 17:00
Platser kvar
lör 17 okt Helsingborg
08:00 - 17:00
Få platser kvar
sön 01 nov Hörby
08:00 - 17:00
Platser kvar
lör 07 nov Luleå
08:00 - 17:00
Platser kvar
lör 07 nov Göteborg
08:00 - 17:00
Platser kvar
lör 21 nov Malmö
08:00 - 17:00
Få platser kvar
tor 03 dec Malmö
08:00 - 17:00
Platser kvar
lör 05 dec Kristianstad
08:00 - 17:00
Platser kvar
sön 20 dec Malmö
08:00 - 17:00
Platser kvar